PM och regler

PM Port of Trelleborg Swimrun 7 september 2019


Hålltider

08.00-09.00 Efteranmälan. Är möjlig endast denna tidpunkt.

08.30-09.30 Startkuvert hämtas i sekretariatet (finns vid målområdet).

10.00 Samling vid starten för information (med våtdräkt och tillbehör).

10.15 Start.

13.10 cirka Prisutdelning.


Sekretariat och informationstavla

Sekretariatet finns i anslutning till start- och målområdet och är öppet klockan 08.00-14.00. Informationstavlan placeras också här.


Startkuvertet

Du får en (1) nummerlappsväst, en (1) simmössa och en (1) visselpipa med nyckelband som du ska använda under tävlingen (detta får du behålla). Par får två (2) nummerlappsvästar, två (2) simmössor och två (2) visselpipor med nyckelband.


Väskinlämning och omklädning

Väskinlämning: Hos sekretariatet. Omklädning: I mindre tält vid sekretariatet/start- och målområdet.


Bansträckning och banbeskrivning

Uppdatera dig via Facebookevenemanget Port of Trelleborg Swimrun 2019 före tävlingen. Kartor finns också på informationstavlan vid sekretariatet.


Start och målgång

Sker vid samma plats.


Tidtagning

Vi använder race.se, vid eventuella tekniska problem övergår vi till manuell tidtagning.


Toalett och dusch

Bajamajor finns i Hamnens Dags område. Enklare dusch med vattenslang och kallt vatten vid omklädningstältet.


Vätskestation och skräpzon
Finns vid varvningen (start- och målområdet).


Sjukvård/omplåstring

Finns vid målområdet och längs banan.


Om du bryter tävlingen

Då måste du meddela närmsta funktionär samt sekretariatet.


Prisutdelning

Sker cirka klockan 13.10 på stora scenen. Prisklasser för etta, tvåa och trea: Singel 1 varv – en gemensam prisklass, 3 varv – en gemensam prisklass, 5 varv – en damklass och en herrklass. Par 3 varv – en gemensam prisklass, 5 varv – en gemensam prisklass. Samtliga deltagare kan vinna priser på sina starttnummer som presenteras efter tävlingen på informationstavlan.


Servering

Vid målgång får deltagarna dricka och lättare tilltugg. Trelleborgs Hamn och Hamnens Dag bjuder på sillamackor och grillad korv (du måste köa med de andra besökarna).


Adress

Strandridaregatan 2, Handelskajen. Ingång via Logistikcenter, följ anvisningarna.


Parkering

Strandridaregatan, följ anvisningarna. Vid entré till Hamnens Dags område, uppge att du är deltagare i Port of Trelleborg Swimrun.


Hamnens dag

Se http://www.trelleborgshamn.se/valkommen-till-hamnens-dag-den-7-september/


Frågor före 7 september

Kontakta oss via info@portoftrelleborgswimrun.se


Deltagande sker på egen risk.


Välkommen och lycka till!

Team Trelleborg Triathlon och tävlingsledningen för Port of Trelleborg Swimrun

 

Swedbank Stiftelse
Trelleborg Citysamverkan
ICA Supermarket

Tävlingsregler Port of Trelleborg Swimrun

 

Tävlingen

Varje deltagare deltar på egen risk och är skyldig att känna till och följa tävlingsreglerna. Genom att anmäla sig och starta tävlingen godkänner de tävlande att följa reglerna.

 

Säkerhet

Alla deltagare måste ha fyllt 18 år.

Alla deltagare måste vara simkunniga och ha erfarenhet av simning i öppet vatten.

Alla deltar i tävlingen på egen risk och förväntas vara förberedda på utmaningen. Arrangören kan ej hållas ansvarig för eventuella olyckor under loppet eller i samband med tävlingen.

 

Utrustning

Alla deltagare måste bära sin egen utrustning från start till mål.

Om glasögon, fenor eller paddlar går sönder får dessa bytas under loppet.

Om deltagarna inte har med sig allt utrustning som de hade vid starten hela vägen till målet kommer de automatiskt att diskvalificeras.

Flythjälp som överstiger måtten 50 cm x 50 cm är inte tillåtna i tävlingen.

Fenor som är längre än 15 cm utanför tåspets är inte tillåtna

Skor med metallspikar är inte tillåtna.

Nummerväst som erhålls vid registreringen ska bäras under hela tävlingen samt simmössan på huvudet under alla simmoment.

Nummervästarna får inte modifieras på något sätt inför tävlingen.

Utrustningskontroll kan ske innan och efter tävling.

 

Tidtagning

Bruttotid.

 

Genomförande

Varje deltagare eller par ska ta sig genom den markerade banan från start till mål, samt passera samtliga ”checkpoints” ut med banan.

Tävling för par sker med max tio meters mellanrum under hela tävlingen.

Det är ej tillåtet att få assistans av utomstående under loppet.

Deltagare som bryter tävlingen är skyldig att meddela detta så fort som möjligt till närmaste funktionär.

Deltagarna får inte i samband med växling mellan löpning och simning dyka med huvudet före ner i vattnet.

Deltagarna ansvarar för sitt eget skräp, inget får lämnas i naturen utan endast i särskilda skräpzoner. Nedskräpning innebär diskvalificering.

Tävlande får inte försöka skaffa sig otillåten fördel. Dopning enligt RF: s stadgar kapitel 13 är förbjuden.

Alla deltagare ska visa hänsyn till andra deltagare, tävlingsledning, åskådare samt till de besökare som vistas på tävlingsområdet.

Varje deltagare är skyldig att efter bästa förmåga hjälpa annan deltagare som blivit skadad, sjuk eller är i akut behov av hjälp.

För dem som tävlar i par gäller att om en i laget bryter/skadar sig så bryter teamkompisen också.

För dem som tälvar i par tas tiden från start tills den sista av de två deltagarna passerat mållinjen.

 

Obligatorisk utrustning

Våtdräkt är obligatorisk, den får inte vara delbar och den ska vara anpassad för vistelse i vattentemperatur från 12 grader.

Visselpipa är obligatorisk.

 

Force Majeure

Port of Trelleborg Swimrun kommer att åberopa Force Majeure vid exemplevis åska, oväder eller orkan, blixtnedslag, dåligt vatten, hårda strömmar eller vid tät dimma. Då ställs tävlingen in. Ställs tävlingen in på grund av Force Majeure kan tävlingsledaren medge att arrangören behåller hela eller del av tävlingsavgiften. Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att ändra i både program och bansträckning vid behov.

 

Övrigt

Sjukvårdare finns på plats.